duminică, 26 februarie 2012

Contacteaza un consultant in management medical si acreditare ANMCS/CONAS spitale

Consultant acreditare spitale CONAS.: Servicii cu impact real in: consultanta ANMCS/CONAS, consultanta spitale, acreditare spitale, acreditare ANMCS/CONAS, indicatori evaluare ANMCS/CONAS

Consultant medical in domeniul acreditare spitale conform standardelor ANMCS/CONAS

ADVICE CONSULTING GROUP

Solutii: consultanta ANMCS/CONAS, consultanta spitale, acreditare spitale, acreditare ANMCS/CONAS, indicatori evaluare spitale, evaluare spitale,certificare spitale, consultanta ISO, certificare ISO, consultanta institutii publice,consultanta primarii,consultanta consilii locale, consultanta autoritati publice, consultanta administratii publice, consultanta universitati, proceduri control managerial intern, consultanta OSGG 400 2015, implementare Ordin 400 2015, OSGG 400 2015, ordin 400 2015, control intern, control intern managerial, control managerial, standarde control intern, audit intern public, audit public intern institutii publice,cod control intern,registru riscuri, proceduri control intern,proceduri operationale


Consultanta in vederea acreditarii spitalelor conform standardelor ANMCS/CONAS

Va informam ca toate spitalele din Romania, incepand cu luna iulie 2011, s-au inscris oficial in procesul de acreditare, prin depunerea la CONAS a unei cereri in acest sens. Avand in vedere decizia nr. 363/21.07.2010 si Decizia nr. 364/21.07.2010, referitoare la acreditarea spitalelor conform art.204, din Legea 95/2006, privind reforma in sistemul sanitar, “Daca in termen de 1 an de la infiintarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, spitalele finantate in conditiile art. 188, alin.(1) nu au inceput procesul de acreditare sau de reacreditare, vor pierde dreptul de a mai fi finantate din aceste fonduri”, spitalele vor fi inscrise in procesul de acreditare in urma publicarii Formularului-tip de cerere de acreditare. In termen de 30 de zile de la depunerea cererii de acreditare, echipa de evaluatori stabilita de CONAS incepe la sediul spitalului, evaluarea indicatorilor interesanti.

Cadrul legislativ care reglementeaza procesul de acreditare a spitalelor, in Romania, este dat de:

1. Ordin nr. 972 Ministerul Sanatatii din 28 iunie 2010 pentru aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor

2. Hotarare nr. 1203 din 07/102009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

3. Hotarare nr. 1.148 din 18 septembrie 2008, privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

4. Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma in domeniul sanatatiiDespre Noi

Firma de consultanta cu capital romanesc, de peste 10 ani si-a stabilit ca obiective satisfacerea unei game largi de nevoi ale clientilor in domeniul serviciilor de consultanta in management, indiferent ca vorbim de organizatii mari si institutii de stat, prin oferirea de solutii inovative in domeniul documentarii de sisteme de management al informatiilor si al riscurilor, sisteme de control managerial intern in cadrul institutiilor publice, consultanta ISO, acreditare ANMCS/CONAS spitale.

Actor regional cu birouri in Bucuresti, Bacau si Suceava, cu peste 250 de institutii publice, organizatii de stat si private asistate, va oferim solutii cu impact real in consultanta management,consultanta administratie publica, acreditare spitale, acreditare ANMCS/CONAS, consultanta spitale,consultanta ANMCS/CONAS, consultanta medicala, consultanta management medical,consultanta management spitale in conformitate cu ultimile directive europene in domeniul standardelor de acreditare comunitare si al standardelor ISO.

 031.7107107 / 0751.124542 / 0770.555468
consultanta.strategica@gmail.com